Excel som rapporteringsverktøy

Excel har jeg brukt som utviklingsverktøy helt fra Excel versjon 4 i 1990 årene for rapportering av data fra databaser, spesielt Oracle.

Å gå fra v4 macro  til vba (vusual basic for application) i versjon 5 av excel, ble en ny verden av muligheter. Fremfor alt object orientert programering.  Vba kan brukes i alle Office produkter.

Helt til siste versjon av Excel 97-2003 har v4 macro fungert. Men nå i siste verjon av Excel, støttes ikke lenger macro språket. Jeg kan bidra med å programere om.

I utviklingsmiljøet til Microsoft (Visual Studio), kan Office produktene integreres. F.eks starte Excel fra en app ved å fylle data fra en database.