Blogg

.Net / Azure /Web / Service

Har stadig vært opptatt med vedlikehold av eldre løsninger jeg har utviklet i Elkem systemet. I tillegg også nye integrasjoner med lab-instrumenter mot Elkems Lims system. Dette har stort sett vært utviklet fra VB versjon 5, oppgradert til vb6 og videre over til...

PHP /MySql

Personlig ikke programmert mye med PHP og MysSql base. Fordelen med disse er at det støttes av de fleste rimelige Web leverandører (provider) og koster ikke ekstra. Ulempe er at det ikke går an å nå MySql basen fra andre løsninger som det gjør med Azure. Azure har...

Excel som rapporteringsverktøy

Excel har jeg brukt som utviklingsverktøy helt fra Excel versjon 4 i 1990 årene for rapportering av data fra databaser, spesielt Oracle. Å gå fra v4 macro  til vba (vusual basic for application) i versjon 5 av excel, ble en ny verden av muligheter. Fremfor alt object...