Larsen It Consult

Kompetanse fra 1970

Systemutvikling siden 1980

Jeg kom inn i IT- verdenen allerede i 1970 -årene, da jeg startet å arbeide innenfor smelteverksindustrien, med et spesielt fokus på laboratoriet. IT ble tidlig, og etter hvert i økende grad, et viktig verktøy ved spektrometri og automatisering/ robotisering av arbeidet.

Gjennom arbeid, kurs, fordypning og egne prosjekter, har jeg opparbeidet meg erfaring med programmering på databaser og datafangst- programmering fra instrumenter til database. Med tiden har det også blitt mer på rapportering. Kommunikasjon med databasene i excel og mer avanserte datavarehus- løsninger, som Oracle Warehous, Oracle Discoverer og SAP BO.

Som IT- konsulent har oppgavene bla. bestått i å lage program for administrering av laboratoriet og hente data fra bedriftssystemer som ordre, salg, økonomi og lager.

En del av jobben her har vært å utvikle programmer og løsninger som lar jobbene utføres automatisk. Slike løsninger kan f.eks. legges på server som et service-program. Da gjøres jobben uten å være logget på serveren.

  • Oracle og PL/SQL
  • Visual Studio vb.Net
  • Excel VBA
  • Microsoft SqlServer
  • Microsoft Visual Studio ASP.NET
  • C#
  • Azure

Tjenester

Automatisk henting av data for sending på mail eller ftp.

Automatisering av inn -og ut data fra bedrifts-systemer

Henting av data fra systemer direkte inn i f.eks Excel

Excel

Excel brukes av mange til mange forskjellige oppgaver.

Hvis du ofte gjør omtrent lik jobb, kan dette automatiseres. Slike automatiske løsninger hjelper jeg med.

Datafangst fra instrumenter inn i produksjonssystem

Eldre løsninger som trenger nytt liv. (Excel v4 macro /vba)

Excel har gjennom årene sørget for at gamle løsninger virker lenge.  Men plutselig er en oppgradeing som ikke virker av forskjellig årsaker. Typisk noe jeg kan bidra med.

Coaching

Jeg kan bidra med personlig eller gruppe opplæring innenfor de områdene jeg har kompetanse på, som f.eks Excel.

Små oppdrag kan gjennomføres ved å ta kontakt, og jeg kan ta over din pc f.eks når vi har telefonkontakt.