.Net / Azure /Web / Service

Har stadig vært opptatt med vedlikehold av eldre løsninger jeg har utviklet i Elkem systemet. I tillegg også nye integrasjoner med lab-instrumenter mot Elkems Lims system. Dette har stort sett vært utviklet fra VB versjon 5, oppgradert til vb6 og videre over til vb.Net med bruk av Visual Studio 2015. Integrasjonen jeg har jobbet med er mot diverse Oracle databaser i Elkem.

Parallelt har det blitt egenutvikling på Asp.Net, distribuert til Azure websider med kommunikasjon mot Azure SqlServer. I dette arbeider er jeg nå over på C# som programmeringspråk med Visual Studio 2017.

Som en mulig case har jeg jobbet mot Landax for å være i stand til kunne bidra som konsulent.

En case går på å sende mail som resulterer i en task i Landax. Vba (Visual Basic for Applicatioction)  program i Microsoft Outlook fyller data da inn i en Azure SqlServer tabell. Et service-program som kan gå i bakgrunn på en server i et nettverk eller enkeltstående pc. Servicen sjekker Azure serveren og gjør tiltak.

Bruk av Azure som webløsning og database, betales etter bruk. (“pay as you go”) Til nå for meg, godt under 100 kr pr.mnd.

I tillegg til å fylle data i Landax-base vha API, kan det f.eks sendes mail om tiltaket til ønsket mail-adresse.