PHP /MySql

Personlig ikke programmert mye med PHP og MysSql base. Fordelen med disse er at det støttes av de fleste rimelige Web leverandører (provider) og koster ikke ekstra. Ulempe er at det ikke går an å nå MySql basen fra andre løsninger som det gjør med Azure. Azure har nemlig mulighet for å sette brannmur regel for egen Microsoft-SqlServer.

Har testet ut et flott verktøy for generering av PHP løsning mot MySql. Sjekk PHPRunner. Sjekk eksempel løsning jeg har lagt ut:

Events

PayPal prosjekt